Search
  • Zvika Ashkenazi

כל הכבוד משתתפים יקרים!

עכשיו אתם במשימה הראשונה - משימת הפזל ומשימת הספגטי:

1. משימת הפזל- יש לבנות את הפזל ולענות על החידה המסתתרת בו...אם פתרתם נכון, אז עברו למשימת הספגטי.

2. משימת הספגטי-הנכם מתבקשים בעזרת אטריות ספגטי וסלוטייפ לבנות מבנה בגובה של 2 אטריות שיצליח להחזיק בקצה שלו כדור מרשמלו מבלי שהמבנה יתמוטט. אם המבנה שלכם חזק ויציב, קראו למנחה שינעץ בקצה המגדל את כדור המרשמלו.

אם הצלחתם בשתי המשימות אז עברו לחידת הפיצוח שתיתן לכם את הקוד לתיבה הבאה.
0 views